За нас


Качество от утвърден производител!


Мебелна фабрика Денев e eдин от утвърдените производители на мебели, интериорни врати, дървена дограма и едрогабаритен паркет.

Производствената база е оборудвана със съвременни високотехнологични машини, които осигуряват високо качество на крайният продукт.

Естествената текстура на дъбовото дърво създава уют, топлина и неподражаем дизайн за Вашия дом.

Изсушен до необходимата влажност вече налагащия се едрогабаритен паркет, отговаря на най-строгите Европейски стандарти.


 

Изпълнен проект ОП “ Иновации и конкорентоспособност “ 2014-2020

проект BG16RFOP002-2.022-0004 „Подобряване на производствения капацитет и конкурентноспособността на ЕТ"ПТБ-Даниела Денева" , чрез модернизиране на технологичното оборудване и диверсифициране на продукцията“ ОП „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020