Продукти

КЛАСИК

КЛАСИК

ДОПУСТИМИ ДЕФЕКТИ - нарядко чепове с диаметър макс. 10 мм, микропукнатини

НЕДОПУСТИМИ - беловина, разлики в оцветяването , следи /драскотини/ от инструменти ,червено дърво , червеи, кори, дефекти от обработката

НАТУР

НАТУР

ДОПУСТИМИ ДЕФЕКТИ - чепове с макс. диаметър 25мм, запълване с кит  макс.8мм, леки различия в оцветяването , здрава беловина върху максимум 4% от ширината.

НЕДОПУСТИМИ - разлики в оцветяването, следи /драскотини/ от инструменти, червено дърво, червеи, кори, дефекти от обработката, гнилости.                     

РУСТИК

РУСТИК

ДОПУСТИМИ ДЕФЕКТИ - здрави чепове, запълнени чепове, разлики в оцветяването, следи /драскотини/ от инструменти, пукнатини, червеи след третиране с XYLOPHENE.

НЕДОПУСТИМИ - кори, беловина по цялата ширина, дефекти от изработка, гнилости. 

ДРУГИ ПРОДУКТИ

ТРИПЛАСТОВО СЛЕПЕНИ ПРОФИЛИ ЗА ДОГРАМА
КЛИНОЗЪБНО СЪЕДИНЕНИ ПРОФИЛИ ЗА РАМКИ ЗА ВРАТИ
ЗАГОТОВКИ ЗА ПЛОТОВЕ. ВИЖТЕ ЦЕНОВИТЕ ЛИСТИ